De kwaliteit van de buitenlucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen en de bescherming van natuur en dieren.

 

GezondVerkeer is een onafhankelijk adviesbureau dat overheden ondersteunt bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van luchtkwaliteit, stikstofdepositie, verkeer en beleid. 

Op basis van gedegen onderzoek en analyses levert GezondVerkeer advies op maat, met oog voor verschillende belangen.