Deskundig en positief

Al bijna 15 jaar help ik overheden bij het verbeteren van de luchtkwaliteit en het mogelijk maken van ruimtelijke plannen. Dat doe ik met een combinatie van deskundigheid en positieve energie die ervoor zorgt dat elk project een succes wordt.

 

In mijn huidige rol als senior adviseur bij GezondVerkeer heb ik uiteenlopende projecten uitgevoerd. Terugkerend thema in deze projecten is de balans tussen milieu en economie.

Dat komt duidelijk naar voren in mijn werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. Deze wet moet het makkelijker maken om ruimtelijke projecten te starten, maar is ook gericht op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Ik ben ook nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze programma's hebben als doel om enerzijds te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en natuur, en anderzijds economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Een doel dat alleen realiseerbaar is bij samenwerking van overheden en het bundelen van maatregelen. Dat is niet altijd eenvoudig, want de belangen kunnen conflicteren. Juist daarbij heb ik een toegevoegde waarde. Ik communiceer open en helder, betrek belanghebbenden vroegtijdig bij beleidskeuzes en vorm vaak de ontbrekende schakel tussen beleid en uitvoering. Ik spreek de taal van de beleidsmedewerker, de jurist, de projectleider en de wetenschapper. 

 

Diederik Metz (1971) heeft na zijn studie Technische Bedrijfskunde (ir) en de postdoctorale opleiding Master of Environmental Business Administration (MBA) aan de Universiteit Twente, gewerkt bij CE Delft (Onderzoeker Verkeer en Milieu. 1997-2001) en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (Projectleider luchtkwaliteit. 2001-2004). Hij woont in Den Haag met zijn vrouw, zoon en dochter.