Hoe kan ik u helpen?

Ik help u graag bij het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van luchtkwaliteit, stikstofdepositie, verkeer en beleid. Hiertoe lever ik heldere en uitvoerbare beleidsadviezen op basis van zorgvuldige analyses en onderzoek, met oog voor verschillende belangen.

Ontwikkelingen in beleid en wetgeving voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie kunnen voor uw organisatie ook betekenen dat behoefte is aan structurele ondersteuning. Mij inhuren kan hiervoor een oplossing zijn.

Verder verzorg ik trainingen voor projectleiders en beleidsmedewerkers. Bijvoorbeeld over de implementatie van de PAS en de consequenties van de Omgevingswet voor beoordeling van de luchtkwaliteit.

Onderzoek en advies

Inhuur

Training